سخن روز

میلاد با سعادت امام سجاد علیه السلام مبارک باد


 
امکانات سایت شامل:

1- ارسال پیامک که به صورت تک و گروهی برای اولیای دانش آموزان و معلمان می توان ارسال کرد

2- مدیریت برنامه هفتگی که در آن آیکن های نمره و  حضور و غیاب وجود دارد و این امکان را به ما می دهد که بدون وارد شدن به

منوهای حضور و غیاب و نمره از برنامه هفتگی اطلاعات دانش آموزان کلاس مشخص را وارد نمود

3-این سایت قسمت اسلاید شو دارد که می توان تصاویر مدرسه یا متناسب با مراسم خاصی عکس اضافه کنید

4-قسمت دانش آموزان برتر دارد که آنها را به صورت گردان نمایش می دهد

5- در برنامه هفتگی آیکنهای نمره و حضور و غیاب دارد که می توان نمرات درس را در همینجا وارد نمود

 و این قابلیت را دررد که از همین جا نمرات دانش آموزان را برای والدین پیامک کرد